Slide background
Slide background

Vastgoedmanagement

Vastgoedbeheer

Stato Vastgoedmanagement streeft naar een langdurige en intensieve samenwerking met haar opdrachtgevers.

Stato Vastgoedmanagement onderkent verschillende disciplines in de wereld van vastgoed:

 • Winkelcentra en solitaire (historische) winkelpanden
 • Grootschalige- en Periferieke detailhandel
 • Kantoorcomplexen en monumentale kantoorpanden
 • Bedrijfsgebouwen met gecombineerde functies
 • Woonruimten, al dan niet volledig geoutilleerd (gemeubileerd)
 • Centrumgebonden functies
 • Parkeren

 

Technisch Management

Een object is pas echt van goede kwaliteit als het optimaal afgestemd is op het gebruik en de wensen van de gebruiker. Door adequaat en intensief vastgoedmanagement zorgen wij ervoor dat de objecten in een goede staat blijven verkeren, waardoor optimaal gebruikscomfort gewaarborgd blijft. Een goede service en dienstverlening, voor zowel de gebruiker als de eigenaar, is daarbij van groot belang.

Periodiek worden de objecten dan ook geïnspecteerd om eventuele service- en onderhoudswerkzaamheden in een vroeg stadium te signaleren, zodat de gevolgschade beperkt zal blijven en daarmee de kosten voor de opdrachtgever worden geminimaliseerd.

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOB)

Technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden vervolgens gerapporteerd in het jaarplan. In overleg zal nader worden bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk doorgang gaan vinden.

 

Daar waar het jaarplan het theoretische kader geeft, is het voor wat betreft onderhoud ook noodzakelijk concreet te maken welke kosten op korte en (middel)lange termijn worden verwacht. Dit geeft voor de eigenaren een duidelijk inzicht in het te verwachten uitgavenpatroon.

 

Facilitymanagement

Facilitymanagement heeft als hoofdtaak de ondersteuning van het primaire bedrijfsproces van de opdrachtgever. In het kader van beheer en exploitatie van gebouwen en terreinen verzorgt de facilitymanager de volgende taken:

Opstellen en continu bewaken van het “huisvestingbudget”

 • Adviseren van de opdrachtgever bij het afsluiten van servicecontracten voor leveringen en diensten;
 • Inspectie, planning en toezicht op de uitvoering van onderhoud, servicecontracten en verbouwingen;
 • Zorg dragen en naleving van de voorschriften en reglementen;
 • Initiëren van wijzigingsvoorstellen om gebouwen, installaties en terreinen aan veranderde gebruikseisen aan te passen;
 • Tevens zorgt de Facilitymanager van Stato Vastgoedmanagement voor infrastructurele voorzieningen, projectvoorbereiding en het onderhouden van contacten met overheidsorganen ingevolge vergunningen, belastingen, energiebeheer en subsidies.

 

Advisering Service- & onderhoudscontracten

Service- en onderhoudscontracten worden in veel gevallen stilzwijgend verlengd en geïndexeerd, zonder dat men zich hiervan bewust is. Stato inventariseert de lopende overeenkomsten en onderzoekt of deze qua prijs/kwaliteitverhouding marktconform zijn. Ook zal er onderzocht worden of er mogelijke besparing te realiseren zijn door clustering/inkoopvoordeel. Immers minder servicekosten bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit, is goed voor de functionele kwaliteit van het object en beperken de huisvestingslasten van de huurder. Tevens onderzoekt Stato gedegen Energie- en Milieuvraagstukken, waarbij duurzaamheid en terugverdientijd samengaan.

 

Due Diligence

Stato vervult bij aan- en verkoopadviezen van vastgoed, in de vorm van posities, projecten en/of portefeuilles, een intermediaire rol voor zowel de kopende als verkopende partij. Hierbij staat integriteit voorop.

Een Due Diligence onderzoek is een totaalpakket waarbij we niet alleen bouwkundig, maar ook installatietechnisch en de infrastructuur zowel binnen als op het terrein en de directe omgeving opnemen. Het onderzoek kan als een quick-scan, maar ook uitgebreid worden uitgevoerd. Op verzoek kan Stato ook commerciële- en herontwikkelingsmogelijkheden beschouwen.