Slide background
Slide background

EPA (energielabel voor woningen)

In het kader van de Europese richtlijn moet elke woning en/of utiliteitsgebouw die verkocht of opnieuw verhuurd wordt in principe voorzien worden van een Energielabel. Het label toont de energetische kwaliteit van het gebouw, evenals een aantal globale energiebesparende maatregelen. Het label zegt dus niets over het verbruik van energie door de gebruiker van het object. Mede op basis van het EPA-W label worden ook (Energie Prestatie Advies – Woningbouw) puntentellingen van woningen vastgesteld.

 

Wij hebben een eigen EPA-W gecertificeerd adviseur in huis. Onze adviseur kan desgewenst middels een maatwerkadvies een meer uitgebreid advies geven over de mogelijkheden om energie te besparen. In het maatwerkadvies wordt gekeken naar de benodigde investeringskosten welke gemaakt dienen te worden om zaken zoals bijvoorbeeld spouwglas, hoogrendementsketels, mechanische ventilatie en dak- of spouwisolatie toe te passen in de woning. Daarnaast wordt de energiebesparing en terugverdientijd berekend. Ten slotte wordt een uitspraak gedaan over de mogelijke gevolgen van de aanpassingen m.b.t. het binnenklimaat (bijvoorbeeld condensatie en luchtkwaliteit).

 

Het Energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.